ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Parvovirus B19 As A Cause of Neonatal Pertussis-Like Syndrome [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(1): 52-55

Parvovirus B19 As A Cause of Neonatal Pertussis-Like Syndrome

Mustafa Akçakuş, Tamer Güneş, Hakan Poyrazoğlu, Selim Kurtoğlu, Ferunda Demir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri

Parvovirus B19 induces a broad spectrum of diseases. Increasing awareness of the clinical manifestations of B19 infection makes parvovirus B19 an emerging virus. We report a twenty-seven day-old girl with pertussis-like syndrome. Culture and serological studies for Bordetella Pertussis and any other microorganisms were negative except for parvovirus B19. We emphasize that parvovirus B19 may be an etiologic factor for pertussis-like syndrome.

Keywords: Newborn, Parvovirus B19, human

Yenidoğanda Parvovirüs B19'un Neden Olduğu Boğmaca Benzeri Sendrom

Mustafa Akçakuş, Tamer Güneş, Hakan Poyrazoğlu, Selim Kurtoğlu, Ferunda Demir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri

Parvovirüs B19 birçok değişik hastalığa neden olmaktadır. Son yıllarda Parvovirüs B19 enfeksiyonunun neden olduğu klinik bulguların artması, bu virüsü daha da önemli hale getirmiştir. Servisimizde paroksizmal öksürük nedeniyle yatan yirmiyedi günlük yenidoğan kız hastaya, boğmaca benzeri sendrom tanısı konuldu. Hastamızın kültür ve serolojik testleri boğmaca benzeri sendroma neden olabilecek mikroorganizmalar ve Bordetella Pertussis için negatif idi. Parvovirüs B19 serolojisi pozitif olarak tesbit edildi. Yazımızda Parvovirüs B19'un da boğmaca benzeri sendroma yol açabileceğine dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler: Parvovirüs B19, insan, Yenidoğan

Mustafa Akçakuş, Tamer Güneş, Hakan Poyrazoğlu, Selim Kurtoğlu, Ferunda Demir. Parvovirus B19 As A Cause of Neonatal Pertussis-Like Syndrome. Erciyes Med J. 2002; 24(1): 52-55

Corresponding Author: Mustafa Akçakuş
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale