ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Bullous Emphysema in Congenital Syphilis Infection: Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(2): 117-119

Bullous Emphysema in Congenital Syphilis Infection: Case Report

Yasemin Altuner Torun1, Dilek Ulubaş1, Sebahat Tülpar1, Aylin Okur2, Mustafa Öztürk1
1Department of Pediatrics, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
2Department of Radiology Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri – Turkey

We report a case of congenital lobar emphysema diagnosed postnatally in an infant of one- day old.Congenital lobar emphysema is characterized by overinflation of pulmonary lobe and is caused by localised bronchial obstruction. The disease may result in severe respiratory distress in early infancy. Histology and serology confirmed infection with syphilis. Syphilis pneumonitis leading to inflammation and obstruction in the bronchial tree may have resulted in the development of congenital Bullous emphysema.

Keywords: Emphysema, Congenital syphilis

Konjenital Sifiliz Enfeksiyonunda Büllöz Amfizem: Olgu Sunumu

Yasemin Altuner Torun1, Dilek Ulubaş1, Sebahat Tülpar1, Aylin Okur2, Mustafa Öztürk1
1Department of Pediatrics, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
2Department of Radiology Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri – Turkey

Postnatal dönemde tanı konulan bir günlük infantta konjenital lober amfizem rapor edildi. Konjenital lober amfizem pulmoner lobun aşırı inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır ve lokal bronşial obstruksiyona sebep olur. Bu hastalık erken infant döneminde ciddi solunum sıkıntısına sebep olabilir. Histolojik ve serolojik tetkikler ile sifiliz tanısı doğrulandı. Sifiliz pnömonisi bronşial ağaçta inflamasyon ve obstruksiyona sebep olarak konjenital büllöz amfizem gelişmesine neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Amfizem, Konjenital sifiliz

Yasemin Altuner Torun, Dilek Ulubaş, Sebahat Tülpar, Aylin Okur, Mustafa Öztürk. Bullous Emphysema in Congenital Syphilis Infection: Case Report. Erciyes Med J. 2008; 30(2): 117-119

Corresponding Author: Yasemin Altuner Torun
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale