ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
The Impact of The Sentinel Lymph Node Biopsy On The Early Stage Breast Cancer. Can It Replace Axillary Dissection? [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(3): 119-125

The Impact of The Sentinel Lymph Node Biopsy On The Early Stage Breast Cancer. Can It Replace Axillary Dissection?

Sezai Demirbaş1, A. Ilker Filiz1, Şükrü Yıldırım2, Yavuz Kurt1, M. Levhi Akın1, Tuncay Çelenk1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji, İstanbul

Purpose: Several studies have displayed staining sentinel lymph node(s) (SLN) render regional metastases in the patients with breast cancer. The present study was planned to verify if sentinel lymph node biopsy (SLNB) could replace axillary dissection in patients with early stage breast cancer.
Materials and Methods: Sixty-five patients with early stage breast cancer were enrolled and SLNB was completed before the surgery. After SLNB was achieved, patients underwent level I-II axillary dissection.
Results: There was a significant increase in the identification (97.4% vs. 59.3%) rate and significant improvement on the period of SLNB (18.2 vs. 27.4 min., p=0.023). The false negative rate was 8.1%. The upgrading occurred in two cases (14.3%). False negativity was in reasonable ratio, however; upgrading on stage of breast cancer occurred in 14% of patients. SLNs demonstrated tumoral origin with high accuracy (92%).
Conclusion: In patients with early breast cancer with high morbidity, SLNB could replace axillary dissection. Further randomized studies with more patients are required.

Keywords: Axillary dissection, Breast cancer, Sentinel lymph node, Sentinel lymph node biopsy

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Yeri; Aksiller Diseksiyonunun Yerini Alabilir mi?

Sezai Demirbaş1, A. Ilker Filiz1, Şükrü Yıldırım2, Yavuz Kurt1, M. Levhi Akın1, Tuncay Çelenk1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji, İstanbul

Amaç: Bu prospektif çalışma erken evre meme kanserli hastalarda sentinel lenf nodu biyopsisinin (SLNB) aksiler (koltukaltı lenf bezleri) diseksiyonun yerini alıp alamayacağını ortaya koymak için planlanıp çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: 65 erken meme kanserli hastada belirlenmiş kanser cerrahisi öncesinde mavi vital boya (patent blueV %2 lik sol.)
kullanılarak SLNB yapıldı. Takiben operasyon ve 1-2 düzey aksiler lenf nodu diseksiyonu yapılarak cerrahi prosedür her bir hasta için tamamlandı.
Bulgular: Çalışma boyunca sentinel lenf nodu (SLN) bulmada belirgin bir gelişme gözlendi. SLNB zamanı da istatistiksel olarak belirgin kısaldı (18.2 dk-27.4 dk., p=0.023). Yanlış negatiflik %8.1 olarak bulunurken, evre yükselmesi ise %14.3 hastada gözlendi. Sınırlı sayıda hasta olsa da yeterli bir öğrenim periyodundan sonra hemen her hastada SLN nu bulundu ve SLNB'si aksiler yatağı yüksek doğruluk oranı ile gösterdi (%92).
Sonuç: SLNBnin erken evre meme kanserli hastalarda morbiditesi yüksek aksiler diseksiyonun yerini alacağını düşünmekteyiz. Fakat daha çok hasta ile hazırlanmış geniş seriler ile randomize ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Aksiler diseksiyon, Meme kanseri, Sentinel lenf nodu, Sentinel lenf nodu biyopsisi

Sezai Demirbaş, A. Ilker Filiz, Şükrü Yıldırım, Yavuz Kurt, M. Levhi Akın, Tuncay Çelenk. The Impact of The Sentinel Lymph Node Biopsy On The Early Stage Breast Cancer. Can It Replace Axillary Dissection?. Erciyes Med J. 2004; 26(3): 119-125

Corresponding Author: Sezai Demirbaş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale