ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Our Results of Pars Plana Vitrectomy in Patients With Proliferative Diabetic Retinopathy [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(2): 65-70

Our Results of Pars Plana Vitrectomy in Patients With Proliferative Diabetic Retinopathy

Abdullah Özkırış, Kuddusi Erkılıç, Cem Evereklioğlu, Ertuğrul Mirza
Erciyes Ün. Tıp Fak. Göz Hast. AD, Kayseri, TURKEY

Purpose: To evaluate the results and complications of pars plana vitrectomy (PPV) in patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR).

Material and Methods: Sixty-five eyes of 53 patients with a mean age of 53.5±13.6 years who had undergone PPV for treatment of PDR complications were included in the study. In all eyes, posterior hyaloid and preretinal membranes were removed after standard PPV. Pre- and postoperative visual acuities, anterior and posterior segment findings, follow-up time and encountered complications were recorded.

Results: Mean follow-up time was 13.6±9.2 months. Anatomical success was achieved in 94.4% of patients with vitreous hemorrhage, and in 83.3% of patients with tractional retinal detachment. Postoperatively, visual acuity improved in 81.5% of eyes, remained stable or decreased in 18.4% of eyes. The most common intraoperative complications were retinal microhemorrhages and formation of iatrogenic retinal breaks. Transient intraocular pressure (IOP) elevation and re-hemorrhages were the most common complications in the early and cataract formation in the late postoperative period.

Conclusion: Pars plana vitrectomy is very effective in the treatment of PDR complications, but these patients should be closely followed up for possible complications.

Keywords: Complications, Pars plana vitrectomy, Proliferative diabetic retinopathy, Success rate

Proliferatif Diabetik Retinopatili Olgularda Pars Vitrektomi Sonuçlarımız

Abdullah Özkırış, Kuddusi Erkılıç, Cem Evereklioğlu, Ertuğrul Mirza
Erciyes Ün. Tıp Fak. Göz Hast. AD, Kayseri, TURKEY

Amaç: Proliferatif diabetik retinopatili (PDR) olgularda pars plana vitrektomi (PPV) sonuçları ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: PDR komplikasyonları nedeni ile PPV uygulanan ortalama yaşı 53.5±13.6 yıl olan 53 hastanın 65 gözü çalışma kapsamına alındı. Tüm olgularda standart PPV sonrası arka hyaloid ve mevcut preretinal membranlar uzaklaştırıldı. Olguların ameliyat öncesi ve sonrası görme keskinliği, ön ve arka segment bulguları, takip süresi ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Olguların ortalama takip süresi: 13.6±9.2 ay idi. Vitre içi kanama olan olguların %94.4'ünde, traksiyonel retina dekolmanı olan olguların ise %83.3'ünde anatomik başarı sağlandı. Ameliyat sonrası olguların %81.5'inde görme artışı saptanırken, %18.4'ünde ise görme keskinliği sabit kaldı veya azaldı. Ameliyat esnasında en sık rastlanılan komplikasyonlar, retinal mikrokanamalar ve yatrojenik retina yırtığı oluşumu idi. Ameliyat sonrası erken dönemde en sık gözlenen komplikasyonlar ise geçici göziçi basıncı (GİB) yükselmesi ve rehemoraji idi, en sık gözlenen geç dönem komplikasyon ise katarakt gelişimi idi.

Sonuç: PDR'in komplikasyonlarının tedavisinde pars plana vitrektomi oldukça etkilidir, ancak bu tür olguların muhtemel komplikasyonlar yönünden sıkı bir şekilde takibi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Başarı oranı, Komplikasyonlar, Pars plana vitrektomi, Proliferatif diabetik retinopati

Abdullah Özkırış, Kuddusi Erkılıç, Cem Evereklioğlu, Ertuğrul Mirza. Our Results of Pars Plana Vitrectomy in Patients With Proliferative Diabetic Retinopathy. Erciyes Med J. 2006; 28(2): 65-70

Corresponding Author: Abdullah Özkırış
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale