ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Paraoxanase: Biochemical Features, Functions and Clinical Importance [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(2): 75-80

Paraoxanase: Biochemical Features, Functions and Clinical Importance

Gülden Başkol, Kader Köseoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Kayseri

Paraoxonase (PON), is an ester hydrolase that has both arylesterase and paraoxonase activities. Physiologic substrates of PON have not been defined yet. PON catalyses the hydrolysis of organophosphates that have been used in production of insectides and neurotoxic gases, therefore the enzyme has great importance for in vivo xenobiotic metabolism and toxicological studies. On the other hand, the studies investigating the physiologic functions of PON have been increased after it was shown that PON incorporates into the structure of the high-density lipoprotein (HDL). Recent studies are planned to investigate the role of paraoxonase in cardiovascular, lipid and lipoprotein metabolism and also its antiatherogenic and antioxidant features. In this review, the studies that investigated the physical, chemical and physiological features of paraoxonase were evaluated and clinical value of paraoxonase was discussed.

Keywords: Organophosphate, Paraoxonase

Paraoksonaz: Biyokimyasal Özellikleri, Fonksiyonları ve Klinik Önemi

Gülden Başkol, Kader Köseoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Kayseri

Paraoksonaz (PON), hem arilesteraz hem de paraoksonaz aktivitesine sahip bir ester hidrolazdır. Fizyolojik substrat(lar)'ı henüz tanımlanamayan PON, insektisit ve sinir gazı yapımında yaygın olarak kullanılan organofosfat bileşiklerinin hidrolizini katalizlediğinden; in vivo ksenobiyotik metabolizması ve toksikolojik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, plazmada yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) yapısında bulunduğu belirlendikten sonra; PON'un fizyolojik fonksiyonlarına yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. Günümüzde PON'un kardiyovasküler fizyolojideki yeri, lipid ve lipoprotein metabolizmasıyla ilişkisi, potansiyel antiaterojenik etkisi ve peroksidatif hasara karsı antioksidan özellikleri, yoğun bir şekilde araştırılmakta ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu derlemede, daha ileri araştırmalara katkıda bulunmak üzere, PON'un fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra, fizyolojik fonksiyonlarıyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek ve klinik önemi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Organofosfat, Paraoksonaz

Gülden Başkol, Kader Köseoğlu. Paraoxanase: Biochemical Features, Functions and Clinical Importance. Erciyes Med J. 2004; 26(2): 75-80

Corresponding Author: Gülden Başkol
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale