ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Computerized Tomography and Ultrasonography Findings of Two Cases With Parotid Gland Lipoma [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(1): 35-37

Computerized Tomography and Ultrasonography Findings of Two Cases With Parotid Gland Lipoma

Tülay Özer, Hüseyin Özdemir, Ahmet Savranlar, Kamran Mahmut Yazıcıoğlu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Anabilim Dalı, Zonguldak

Although lipomas are common benign soft tissue neoplasm, they are rarely found in the parotid gland. These lesions are usually observed as hypoechoic mass in ultrasonography (US) and are recognized by their low fat density in computerized tomography (CT). We report the findings of US and CT in two cases which were determined by the lipoma of the parotid gland.

Keywords: Lipoma, Parotid gland, Ultrasonography, tomography, x-ray computed

Parotis Bezi Lipomu Olan İki Olguda Ultrasonografi ve Bilgisarlı Tomagrafi Bulguları

Tülay Özer, Hüseyin Özdemir, Ahmet Savranlar, Kamran Mahmut Yazıcıoğlu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Anabilim Dalı, Zonguldak

Lipomlar sık izlenen benign yumuşak doku kitleleri olmalarına rağmen parotis bezinde oldukça nadir görülürler. Bu lezyonlar ultrasonografide (US) genellikle hipoekoik kitle şeklinde izlenirler ve bilgisayarlı tomografide (BT) düşük yağ dansiteleri ile tanınabilirler. Parotis bezinde lipom tespit ettiğimiz iki olgunun US ve BT bulgularını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lipom, Parotis bezi, Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi

Tülay Özer, Hüseyin Özdemir, Ahmet Savranlar, Kamran Mahmut Yazıcıoğlu. Computerized Tomography and Ultrasonography Findings of Two Cases With Parotid Gland Lipoma. Erciyes Med J. 2006; 28(1): 35-37

Corresponding Author: Tülay Özer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale