ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
The Effect of Family Planning Education Given During Postpartum Period On The Use of Contraceptive Methods [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(3): 122-130

The Effect of Family Planning Education Given During Postpartum Period On The Use of Contraceptive Methods

Melis Naçar, Ahmet Öztürk, Yusuf Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglığı, Kayseri

Purpose: The aim of this study was to determine the effect of education given to women in postpartum period on the use of family planning methods.

Material and Methods: This study was carried out between December 1999 and June 2000 in the State Maternity Hospital of Kayseri. A total of 300 postpartum women were randomly assigned to control (150 women) and intervention (150 women) groups. After a preliminary questionnaire was applied to women in both groups, an individual education about postpartum family planning was given to women in the intervention group and a brochure was distributed. Six months later, a final questionnaire about their use of methods was applied to women being 137 in the intervention group and 123 in the control group.

Results: After the education, the rate of using any contraceptive methods rose from 62.0 % to 88.3 % in the intervention group and from 61.0 % to 71.6 % in the control group. While the rate of using modern contraceptive methods was 32.8 % in the intervention group and 36.6 % in the control group before education, this rate increased respectively to 21.9 % and 4.0 % after the education.

Conclusion: We concluded that giving family planning education for women in early postpartum period increased the rate of using family planning methods.

Keywords: Counseling, Education, Family Planning, Postpartum Period

Doğum Sonrası Dönemde Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Yöntem Kullanmaya Etkisi

Melis Naçar, Ahmet Öztürk, Yusuf Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglığı, Kayseri

Amaç: Bu çalısmanın amacı, kadınlara doğum sonu dönemde verilen aile planlaması eğitiminin, yöntem kullanmaya olan etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Kayseri Doğumevi'nde Aralık 1999 - Haziran 2000 tarihleri arasında yapılmıştır. Hastanede Aralık ayında doğum yapan 300 kadının 150'si müdahale, 150'si de kontrol grubuna rastgele olarak alınmıştır. Her iki gruptaki kadınlara ön anket uygulandıktan sonra, müdahale grubundaki kadınlara doğum sonrası aile planlaması konusunda bireysel eğitim yapılarak broşür verilmiştir. Doğumdan altı ay sonra, müdahale grubunda 137, kontrol grubunda 123 kadınla tekrar görüşülerek yöntem kullanma durumlarıyla ilgili anket uygulanmıştır.

Bulgular: Yöntem kullanma oranı müdahale grubunda eğitim sonrasında % 62.0'dan % 88.3'e kontrol grubunda ise % 61.0 ‘den % 71.6'ya yükselmiştir. Eğitim öncesi etkili yöntem kullanma oranı müdahale grubunda % 32.8, kontrol grubunda % 36.6 iken, bu oranlar müdahale grubunda % 21.9, kontrol grubunda % 4.0 oranında artmıştır.

Sonuç: Doğum sonrası erken dönemde verilen aile planlaması eğitimi, yöntemlerin kullanım oranını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, Eğitim, Doğum sonrası dönem, Danışmanlık

Melis Naçar, Ahmet Öztürk, Yusuf Öztürk. The Effect of Family Planning Education Given During Postpartum Period On The Use of Contraceptive Methods. Erciyes Med J. 2003; 25(3): 122-130

Corresponding Author: Melis Naçar
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale