ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Non-Union of Fractures of Clavicle [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(4): 193-199

Non-Union of Fractures of Clavicle

Mehmet Tuncel1, Mehmet Halıcı1, Şevki Kabak1, Levent Avşaroğulları2, Sinan Karaoğlu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım, Kayseri

Purpose: The aim of this retrospective study was to compare the results of the techniques of dynamic compression plating (DCP) or low-contact dynamic compression plaques (LC-DCP) applied to patients for internal fixation and bone grafting of non-union of the clavicle.

Patients and Methods: There were 11 atrophic and four hypertrophic non-unions in the DCP treated group and 13 atrophic and six hypertrophic non-unions in the LC-DCP treated group. The patients' everyday activities and general post-operative quality of life were estimated with the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire. The average follow-up period of the cases treated with DCP was 6.2 years (range 2-10 years) and that of the cases treated with LC-DCP was 3.4 years (range 2-6 years).

Results: In the group treated with DCP the mean DASH function/symptom score was 9.2 ±2.0 points. Mean DASH function /symptom score was 8.7 ±1.1 points in the group treated with LC-DCP.

Conclusion: We conclude that the use of an LC-DCP with autologous bone-grafting is a reliable method of treating ununited fractures or non-unions of the clavicle.

Keywords: Bone grafting; Clavicula; Pseudoarthrozis

Klavikula Kırıklarında Psödoartroz

Mehmet Tuncel1, Mehmet Halıcı1, Şevki Kabak1, Levent Avşaroğulları2, Sinan Karaoğlu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım, Kayseri

Amaç: Bu çalışmada, klavikula pseudoartrozu nedeniyle kemik grefti ile birlikte tedavi ettiğimiz, Dinamik Kompresyon Plakları (DCP) ile tesbit uygulanan 15 ve Low-contact Dinamik Kompresyon Plakları (LC-DCP) ile tesbit edilen 19 hastanın sonuçlarını retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: DCP ile 11 atrofik ve dört hipertrofik pseudoartroz tedavi edilirken,13 atrofik ve altı hipertrofik pseudoartrozuna LC-DCP ile tesbit yapıldı.Hastaların günlük aktiviteleri ve ameliyat sonrası yaşam kalitesi Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) sorgulaması ile değerlendirildi. DCP ile tedavi edilen grupta ortalama takip süresi 6.2 yıl (2-10 yıl) ve LC-DCP ile tedavi edilen grupta ise ortalama 3.4 yıl (2-6 yıl) idi.

Bulgular: DASH fonksiyon/semptom skoru DCP ile tedavi edilen grupta 9.2 ±2.0 puan iken LC-DCP ile tedavi edilen grupta 8.7 ±1.1 puan idi.

Sonuç: Klavikula pseudoartrozlarının tedavisinde otojen kemik grefti ile birlikte LC-DCP ile tesbit başarılı bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Kemik grefti, Pseodoartroz, Klavikula

Mehmet Tuncel, Mehmet Halıcı, Şevki Kabak, Levent Avşaroğulları, Sinan Karaoğlu. Non-Union of Fractures of Clavicle. Erciyes Med J. 2003; 25(4): 193-199

Corresponding Author: Mehmet Tuncel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale