ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Clinical Use of Erythropoietin In Patients With Anemia Due To Radiotherapy [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(1): 45-53

Clinical Use of Erythropoietin In Patients With Anemia Due To Radiotherapy

Fevzi Altuntaş, Mutlu Arat, Osman Ilhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji

Anemia is a major problem and a frequent complication in patients with cancer, and is reported to considerably influence the patient's quality of life, physical activity, performance status, hospitalization and its frequency, ratio response to treatment and overall life. Treatment with erythropoietin (EPO) is beneficial in patients who received particularly platinium chemotherapy and radiotherapy. Studies searching costeffectiveness and safety showed that EPO might be an alternative therapy method. With regards to the conditions in Turkey, EPO treatment should apply for each patient when the risk and benefit ratio is taken into consideration.

Keywords: Anemia, Erythropoietin, Radiotherapy

Radyoterapi Alan Anemik Hastalarda Eritropoetin'in Klinik Kullanımı

Fevzi Altuntaş, Mutlu Arat, Osman Ilhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji

Anemi, kanserli hastalarda, sık görülen önemli bir problemdir. Aneminin hastanın yaşam kalitesi, fiziksel aktivitesi ve performansı, hastanede kalma süresi ve sıklığı, radyoterapiye yanıt oranı ve yaşam süresi üzerine etkili olduğu bildirilmektedir. Kemoterapi (özellikle platin grubu) ve radyoterapi alan hastalarda Eritropoietin (EPO) tedavisi ile proflaksinin yararlı olabileceği ifade edilmektedir. Ancak maliyet-etkinlik ve güvenlik analizi yönünden diger destekleyici tedavi yöntemleri ile karşılaştırılan çalışmalarda EPO tedavisinin alternatif bir yol olabileceği bildirilmektedir. Ülkemiz şartları göz önüne alındığında tedavi seçeneklerinin risk/fayda oranları her bir hasta için ayrı olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Eritropoietin, Radyoterapi

Fevzi Altuntaş, Mutlu Arat, Osman Ilhan. Clinical Use of Erythropoietin In Patients With Anemia Due To Radiotherapy. Erciyes Med J. 2003; 25(1): 45-53

Corresponding Author: Fevzi Altuntaş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale