ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
A Case of An Idiopathic Isolated Giant Radial Aneurysm [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(2): 111-115

A Case of An Idiopathic Isolated Giant Radial Aneurysm

Levent Yılık1, Ufuk Yetkin1, Aylin Orgen Çallı2, Bilgin Emrecan1, Ali Gürbüz1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji

The frequency of upper extremity peripheral artery aneurysms is much less than lower extremity peripheral artery aneurysms. In literature radial artery aneurysm is very rare and usually has a traumatic origin. In this study we aimed to investigate a case of idiopathic isolated giant radial artery aneurysm and evaluate diagnostic and therapeutic (surgical) approaches in the light of the literature. Surgical therapy of radial artery aneurysm is critical because it may cause thromboembolism in the extremity which may end up with gangrene or amputation. We conclude that timely surgical therapy and routine operative repairment are crucial; we also recommend selective revascularization procedure if necessary.

Keywords: Aneurysm, Radial artery, Thromboembolism

İdyopatik Dev Radial Arter Anevrizma Olgusu

Levent Yılık1, Ufuk Yetkin1, Aylin Orgen Çallı2, Bilgin Emrecan1, Ali Gürbüz1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji

Üst ekstremite periferik arter anevrizmalarının görülme sıklığı alt ekstremite periferik arter anevrizmalarından çok daha azdır. Literatürde radial arter anevrizmasına çok nadir rastlanıldığı ve genellikle travmatik orijinli olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada idyopatik etyolojili izole dev radial arter anevrizması bulguladığımız olguyu tanılandırım ve cerrahi tedavi yaklaşımları açısından literatür ışığında irdelemeyi amaçladık. Ekstremite tromboembolisi, gangren ve ampütasyona neden olabildiği için radial arter anevrizmasının cerrahi tedavisi önem taşımaktadır. Cerrahi tedavisinin geciktirilmeden gerçekleştirilmesi ve operatif onarımın birinci seçenek olarak rutin uygulanmasının yanısıra gereğinde selektif olarak revaskülarizasyon prosedürünün de devreye sokulmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Radial arter,Tromboemboli

Levent Yılık, Ufuk Yetkin, Aylin Orgen Çallı, Bilgin Emrecan, Ali Gürbüz. A Case of An Idiopathic Isolated Giant Radial Aneurysm. Erciyes Med J. 2003; 25(2): 111-115

Corresponding Author: Levent Yılık
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale