ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Radiographic Incidence of Complete Arcuate Foramen In Turkish Population [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(2): 50-54

Radiographic Incidence of Complete Arcuate Foramen In Turkish Population

Erdoğan Unur1, Nuri Erdoğan2, Harun Ülger1, Nihat Ekinci1, Ömer Öztürk2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Kayseri

To detect the radiographic incidence, dimensions and side predilection of arcuate foramen, a radiographic and fluoroscopic survey was employed in 351 patients. Eighteen patients (5.1%) had arcuate foramen. Age and sex did not appear to be related to the frequency of the occurrence of foramina (P>0.05), which was right-sided in 8 cases (2.3%), left-sided in 7 cases (2%), and bilateral in 3 cases (0.9%). The mean superoinferior, anteroposterior diameters and ponticle thickness were 5.7mm (3.7-8.5 mm), 8.1mm (5.7-10.0mm) and 2.2mm (1.0-3.5mm), respectively.

Keywords: Atlas vertebra, Spine, Variation

Türk Toplumunda Foramen Arcuatum'un Radyografik Sıklığı

Erdoğan Unur1, Nuri Erdoğan2, Harun Ülger1, Nihat Ekinci1, Ömer Öztürk2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Kayseri

Foramen arcuatum'un radyografik insidansını, boyutlarını ve sağ- sol dağılımını tespit etmek amacıyla 351 hastada radyografik ve floroskopik inceleme gerçekleştirildi. Vakaların 18'inde (%5.1) foramen arcuatum tespit edildi. Bunların 8'i (%2.3) sağda, 7'si (%2) solda ve 3'ü (%0.9) bilateral yerleşimli idi. Foramen arcuatum'un oluşumunda yaş ve cinsiyetin etkili olmadığı tespit edildi (P>0.05). Foramen arcuatum'un üst-alt çapı 3.7-8.5 mm (ortalama 5.7 mm), ön-arka çapı 5.7-10.0 mm (ortalama 8.1 mm) ve pontikulus kalınlığı 1.0-3.5 mm (ortalama 2.2 mm) olarak ölçüldü.

Anahtar Kelimeler: Atlas, Varyasyon, Omurga

Erdoğan Unur, Nuri Erdoğan, Harun Ülger, Nihat Ekinci, Ömer Öztürk. Radiographic Incidence of Complete Arcuate Foramen In Turkish Population. Erciyes Med J. 2004; 26(2): 50-54

Corresponding Author: Erdoğan Unur
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale