ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Evaluation of The Level of The Knowledge of The First Year Students of Health College on AIDS, HBV and HCV [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(3): 125-133

Evaluation of The Level of The Knowledge of The First Year Students of Health College on AIDS, HBV and HCV

Müge Oğuzkaya Artan, Gülsüm Nihal Güleser
Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, Kayseri, Turkey

Purpose: The aim of this study was to evaluate and compare the level of knowledge towards HIV/AIDS, hepatitis B virus, hepatitis C virus of the first year students of Erciyes University Halil Bayraktar Health Services Vocational College and Atatürk Health College which students came from health lycee and lycee, respectively.
Material and Methods: The sampling frame of our study was 116 (88.5%) students. The data were collected with using a questionnaire which developed with searching the literature by the authıors. There were 20 questions including to search HIV, HBV, HCV way of contamination and protection and attitute to patients with HIV and also there were questions about sociodemographic properties. Statistical evaluation was performed with four-sided Chi-square test.
Results: The students from healt lycee had much more knowledge on the way of contamination and protection from HIV, HBV, HCV than the students coming from lycee (p<0.05).
Conclusion: The school which students were graduated was totally affected the level of knowledge on these infectious diseases.

Keywords: Health knowledge, Hepatitis, viral, human, HIV Infections, Students, health occupations

Sağlık Okulu Öğrencilerinin Hıv/Aids, Hepatit B Virüsü ve Hepatit C Virüsü Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Müge Oğuzkaya Artan, Gülsüm Nihal Güleser
Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, Kayseri, Turkey

Amaç: Çalışma, Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (HBSHMYO) ve Atatürk Sağlık Yüksek Okulu (ASYO) öğrencilerinin Human İmmunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndromes (HIV/AIDS), Hepatit B Virüsü (HBV) ve Hepatit C Virüsü (HCV) hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek, karşılaştırmak, sonuçları öğrencilerin eğitim programlarında kullanmak amacı ile planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada örneklemi toplam 116 (% 88.5) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formunda, öğrencilere HIV/HBV/HCV bulaş yolları, korunma yolları, HIV'li hastaya karşı tutumları ile ilgili ve sosyo- demografik özellikleri içeren toplam 20 soru sorulmuştur. İstatistiksel değerlendirmede dört gözlü düzenlerde ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan öğrencilerin HIV/AIDS, HBV ve HCV bulaş yolları ve bu infeksiyonlardan korunma hakkında düz lise mezunu öğrencilere oranla daha fazla bilgiye sahip oldukları, bütün öğrencilerin yarısından fazlasının HIV/AIDS'li hastalara karşı önyargılı bir tutum içinde oldukları saptanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin mezun olduğu okul bu infeksiyon hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit, viral, insan, HIV Enfeksiyonları, Sağlık bilgisi, Sağlık okulu öğrencileri

Müge Oğuzkaya Artan, Gülsüm Nihal Güleser. Evaluation of The Level of The Knowledge of The First Year Students of Health College on AIDS, HBV and HCV. Erciyes Med J. 2006; 28(3): 125-133

Corresponding Author: Müge Oğuzkaya Artan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale