ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Floppy Eyelid Syndrome: A Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(3): 145-147

Floppy Eyelid Syndrome: A Case Report

Ali Ayata
Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi, Göz Servisi, Diyarbakır, Turkey

This paper is a report of the clinical characteristics and treatment of a case with floppy eyelid syndrome. A 54- year-old obese adult male presented with right ocular irritation and clinical findings consistent with floppy eyelid syndrome. He had laxy upper eyelid with papillary conjunctivitis, conjunctival hyperemia, eyelash ptosis and punctate keratopathy. His symptoms had begun six months previously when surgical correction of blepharodermatochalasis was performed on the same upper eyelid. Patient history revealed ischemic heart disease with a by-pass surgery (two years previously), and sleeping disturbance with unusual awakening, mimicking sleep apnoea syndrome, possibly related to floppy eyelid syndrome. The patient was treated with one-third full- thickness horizontal surgical shortening and tarsal wedge resection of the affected upper eyelid. His complaints and symptoms were completely relieved following surgery and have not recurred during nine-months follow up.

Keywords: Floppy eyelid syndrome, Chronic papillary conjunctivitis

Gevşek Kapak Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Ali Ayata
Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi, Göz Servisi, Diyarbakır, Turkey

Bu çalışmada gevşek kapak sendromu tanılı bir olgunun klinik özellikleri ve tedavisi sunulmuştur. Elli-dört yaşında, obez, erkek hastanın sağ gözünde kızarıklık, kronik papiller konjunktivit, gevşek bir tars ve kolayca ters dönen kapak yapısı ile punktat keratopati vardı. Hastanın şikayetleri altı ay önce uygulanan sağ üst kapak blefaroplasti ameliyatı sonrası başlamıştı. Hikayesinde iskemik kalp hastalığı (iki yıl önce geçirilmiş by-pass ameliyatı), gevşek kapak sendromu ile ilintili olabilecek, uyku apne sendromuna benzer şekilde uyku düzensizliği vardı. Ayrıca sol göz çevresi ve alnı etkileyen post herpetik nevralji nedeniyle uyurken sağ yana yatmayı tercih ediyordu. Hastaya sağ üst kapak üçte-bir tam kat kapak kısaltması ve tarsal kama rezeksiyon ameliyatı uygulandı. Cerrahi sonrasında hastanın şikayetleri düzeldi ve dokuz aylık takipte belirti ve bulgularda nüks izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Gevşek kapak sendromu, Kronik papiller konjunktivit

Ali Ayata. Floppy Eyelid Syndrome: A Case Report. Erciyes Med J. 2006; 28(3): 145-147

Corresponding Author: Ali Ayata
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale