ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
A Case of Nasopharyngeal Carcinoma With Hepatosplenomegaly, Generalized Lymphadenopathy And High Fever [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2005; 27(1): 47-49

A Case of Nasopharyngeal Carcinoma With Hepatosplenomegaly, Generalized Lymphadenopathy And High Fever

Mustafa Altınbaş1, Ali Ünal1, Eray Karahacıoğlu2, Murat Alper3, Ercihan Güney4, Mehmet Doğanay5, Kadri Altundağ6
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB, Kayseri
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayse
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Ankara

Nasopharyngeal carcinoma most frequently appears with effusion of middle-ear, epistaxis, nasal obstruction, neck mass and atypical facial pain. In this case report, a 33 year-old female patient with high fever, lymphadenopathy and hepatosplenomegaly which continued for two years was presented. Lymph node biopsies revealed chronic lymphadenitis. Due to the rare prevelance of high fever and hepatosplenomegaly in nonmetastatic nasopharyngeal carcinoma, the present case is evaluated in the light of the literature.

Keywords: Cancers, nasopharyngeal, Fever, Hepatomegaly, Splenomegaly

Hepatosplenomegali, Yaygın Lenfadenopati ve Yüksek Ateşle Seyreden Nazofarinks Kanseri

Mustafa Altınbaş1, Ali Ünal1, Eray Karahacıoğlu2, Murat Alper3, Ercihan Güney4, Mehmet Doğanay5, Kadri Altundağ6
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB, Kayseri
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayse
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Ankara

Nazofarinks kanseri, en sık orta kulak efüzyonu, epistaksis, nazal obstruksiyon, boyunda kitle, diplopi ve atipik fasiyal ağrı ile kendini gösterir. İki yıl boyunca süren yüksek ateş, lenf bezi büyümesi ve hepatosplenomegali ile seyreden 33 yaşındaki kadın hastadan alınan lenf bezi biyopsileri kronik lenfadenit ve reaktif lenf nodu olarak geldikten sonra takipte ortaya çıkan nazofarinks kanserini nadir görülen kliniği nedeniyle sunmak istedik. Uzunca bir dönem hem primer tümör hem de metastaz bulunmaksızın ortaya çıkan organomegali, lenfadenopati ve yüksek ateş durumu, atipik bir klinik presentasyon sergilediğinden literatür bilgisi ışığında değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Hepatomegali, Lenfadenopati, Nazofariks kanser, Splenomegali

Mustafa Altınbaş, Ali Ünal, Eray Karahacıoğlu, Murat Alper, Ercihan Güney, Mehmet Doğanay, Kadri Altundağ. A Case of Nasopharyngeal Carcinoma With Hepatosplenomegaly, Generalized Lymphadenopathy And High Fever. Erciyes Med J. 2005; 27(1): 47-49

Corresponding Author: Mustafa Altınbaş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale