ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Cytologic Evaluation Of Male Breast Masses [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(1): 29-33

Cytologic Evaluation Of Male Breast Masses

Işın Soyuer1, Özlem Canöz2, Figen Öztürk3, Turhan Okten3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Y.Doç.Dr. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Ögr.Gör.Dr. Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Prof.Dr. Kayseri

Purpose: Fine-needle aspiration cytology (FNAC) is now an established procedure for the evaluation of breast masses in women. On the other hand, there are only occasional reports of aspirates from male breast masses. The authors aimed to investigate the role of FNAC in the evaluation of male breast masses.
Patients and Methods: During a two-year period (February 1998-December 1999), eleven males with breast lesions were investigated by FNAC. Slides were available for review in eight of these cases.
Results: Gynecomastia was the most common lesion (six cases), followed by carcinoma (two cases). In three cases the smears were considered inadequate. Histology was done in whole of the cases.The cytologic, histopathologic and clinicopathologic features of these cases are presented.
Conclusion: Since those specimens can be readily differentiated from gynecomastia, FNAC is recommended as the initial procedure for all breast masses in men.

Keywords: Breast, Cytology, Male

Erkek Memesindeki Lezyonların Sitolojik İncelenmesi

Işın Soyuer1, Özlem Canöz2, Figen Öztürk3, Turhan Okten3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Y.Doç.Dr. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Ögr.Gör.Dr. Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Prof.Dr. Kayseri

Amaç: İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), kadın meme kitlelerinin incelenmesinde güvenilir bir tanı yöntemi olarak kullanılmakla birlikte, erkek meme kitlelerinde İİAS ile yapılan az sayıda yayın bulunmaktadır.Bu çalışmada erkek meme lezyonlarında İİAS uygulamasının önemi araştırılmıştır.
Hastalar ve Yöntem: İki yıllık bir zaman diliminde (Şubat 1998- Aralık 1999), İİAS uygulanan onbir hastamız incelendi. Bu yaymaların sekizi incelemeye uygundu.
Bulgular: Jinekomasti en sık görülen lezyondu (altı olgu), bunu karsinomlar (iki olgu) izlemekteydi. Olguların üçünde materyal inceleme için yetersizdi. Hastaların tümü opere edilerek histopatolojik inceleme yapıldı.
Hastalarımızın, sitolojik, histopatolojik ve klinikopatolojik özellikleri sunuldu.
Sonuç: İncelenen spesimenlerde İİAS ile jinekomasti kolayca tanınabilmektedir. Bu nedenle erkek meme lezyonlarının incelenmesinde İİAS'nin başlangıç basamağı olarak kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkek, Meme, Sitoloji

Işın Soyuer, Özlem Canöz, Figen Öztürk, Turhan Okten. Cytologic Evaluation Of Male Breast Masses. Erciyes Med J. 2002; 24(1): 29-33

Corresponding Author: Işın Soyuer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale