ISSN 2149-2247 | E-ISSN 2149-2549
Case Report
The Effectiveness of Bilirubin Column on Severe Hyperbilirubinemia in a Patient with Cardiac Cirrhosis
1 Department of Internal Diseases, Division of Intensive Care, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey  
2 Department of Internal Diseases, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey  
3 Department of Internal Diseases, Division of Hematology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey  
4 Department of Internal Diseases, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey  
Erciyes Med J 2014; 36: 82-84
DOI: 10.5152/etd.2014.7563
Key Words: Bilirubin absorption column, hepatic failure, hyperbilirubinemia
Abstract

The aim of extracorporeal detoxification through plasma exchange therapy is to eliminate protein-bound components and to prevent their potential toxic effects. It is thought that hyperbilirubinemia has a direct cytotoxic effect on T lymphocytes and that it thus increases infection and sepsis. The use of bilirubin absorption column reduces bilirubin levels in patients with hepatic insufficiency. For the first time in Turkey, we presented a patient with cardiac cirrhosis and high bilirubin levels who was successfully treated with bilirubin absorption column method. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Kardiyak Sirozlu Bir Hastada Bilirubin Kolonunun Ciddi Hiperbilirubinemi Üzerine Etkinliği

 

Anahtar Kelimeler: Bilirubin absorpsiyon kolonu, karaciğer yetmezliği, hiperbilirubinemi

 

Plazma değişimi terapisi yoluyla ekstrakorporeal detoksifikasyonun amacı proteine bağlı bileşenleri ortadan kaldırmak ve potansiyel toksik etkilerini önlemektir. Hiperbilirubineminin T lenfositleri üzerinde doğrudan bir sitotoksik etkiye sahip olduğu ve böylece enfeksiyon ve sepsisi artırdığı düşünülmektedir. Bilirubin absorpsiyon kolonunun kullanımı karaciğer yetmezliği olan hastalarda bilirubin seviyelerini azaltır. Türkiye'de ilk kez, kardiyak sirozu ve yüksek bilirubin düzeyleri olan ve bilirubin absorpsiyon kolonu metodu ile başarılı şekilde tedavi edilen bir hastayı sunduk.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Erciyes University Faculty of Medicine | Latest Update: 03.10.2018