ISSN 2149-2247 | E-ISSN 2149-2549
Case Report
A Case Presenting with Diabetes Insipidus and Diagnosed with Lung Cancer
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, Nevşehir, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Erciyes Med J 2013; 35: 248-251
DOI: 10.5152/etd.2013.7700
Key Words: Lung cancer, pituitary metastasis, diabetes insipidus
Abstract

Diabetes insipidus and a pituitary mass were detected in a 54-year-old patient who was admitted with polyuria and polydipsia. As metastases were found in the brain of the patient who also had panhypopituitarism, the primary focus was investigated and lung cancer was revealed. Our aim of this presentation is calling attention to the delay of diagnosis of lung cancer and trying to solve it. Thus, we think that although routine screenings are not recommended to smokers, they should be evaluated with a chest X-ray when they present in a hospital with complaints associated with the lungs.

 


 

Turkish


Başlık:

Diabetes İnsipitus ile Hastaneye Başvuran ve Akciğer Kanseri Tanısı Alan Bir Olgu

 

Anahtar Kelimeler:

Akciğer kanseri, hipofiz metastazı, diabetes insipitus

 

Akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen kanser çeşidi olup vakaların %90'ında etiyolojide sigara bulunmaktadır. Elli dört yaşındaki erkek hasta, poliüri ve polidipsiyle başvurunca önce diabetes insipitus, sonra hipofizer kitle tespit edilmiş. Panhipopitüarizmi de olan hastada beyinde metastazlar bulununca primer odak araştırıldı ve akciğer squamöz hücreli kanseri tespit edildi. Bu vakada dikkate değer olan husus, hastanın akciğer kanseri tanısındaki gecikmedir. Sigara içen bireyler için rutin taramalar yapılmasa da en azından akciğer kaynaklı şikayetlerle hastaneye başvurduklarında akciğer grafisi ile birlikte değerlendirilmeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Basit bir akciğer grafisi birçok akciğer kanserli hastaya erken teşhis ve tedavi imkanı verebilir.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Erciyes University Faculty of Medicine | Latest Update: 03.10.2018